Dokumentationscentrat Prora

Dokumentationscentren Prora och ”Kolossen på Rügen” – före detta ” KdF-havsbad för tjugotusen” – har på senare år blivit mycket välkänt och tillhör numera ett givet besöksmål för varje Rügenbesökare. Prora ligger vid öns vackraste bukt, den såkallade ”Prorer Wiek”. Här byggdes från 1936 till 1939 ett havsbad av den Nationalsocialistiska organisationen ”Kraft durch Freude” (Styrka genom glädje), en kilometerlånga anläggning som i stora delar färdigställdes.

Unterkunftsgebäude im Nordteil

Prora är ett av de få monument som idag ger allmänheten möjligheten att få ett intryck av de enorma nationalsocialistiska planeringarna. Anläggningen i Prora är tillsammans med ”Reichsparteitagsgelände”(område för Nazipartiets riksting) i Nürnberg NS-tidens största förverkligade byggplan, 20.000 människor skulle fira semester här. Anläggningen i Prora – som även står under kulturminnesvår – där inte bara ett byggnadshistoriskt intressant NS-monument utan upplyser också om betydande komponenter i den nationalsocialistiska sociala demagogin. Havsbadet har varit ett element av nationalsocialistisk arbets- och socialpolitik som stod i tjänsten av krigs- och raspolitiken. Trots påståendet att havsbadet hade planerats för den tyska arbetarens rekreation användes det huvudsakligen för krigsförberedelser, nämligen att ge nervstyrka till människor, som det framhölls av ledande nationalsocialister och även för att lugna ner arbetarna som hade blivit rättslösa – deras fackliga organisationer hade dock slagits sönder i 1933. Anläggningen sträcker sig i en stor båge längs strandlinjen. Den består av åtta övernattningshusen, vardera ca 500 meter långt. De nordligaste tre byggnaderna sprängdes efter kriget vilka idag består av bizarra ruiner. I anläggningens centrum planläggdes festplatsen, men idag finns där en stor friyta. Ett teaterbygge och en sportshall ansluter i syd. Vid stranden framför festplatsen ligger en kajanläggning.

De 110 meter långa restaurang-komplexen skulle sträcka sig från övernattningshusen ner till vattnet, men dessa såkallade ”gemenskapshusen” byggdes inte. Framför de nordligaste övernattningshusen kan man dock skönja deras fundamenterna. KdF-havsbadet togs aldrig i bruk. Under kriget byggdes delar av anläggningen utav slavarbetare under svåra förhållanden. Sedan användes de för krigsändamål, lasarett, flyktingförläggning och för utbildningsändamål. Under DDR-tiden användes området av militären och var avspärrad för allmänheten. Även efter mer än ett halvsekel lever myten om ”Tredje Rikets” positiva sidor. Prora förtydligar sammanhanget som avslöjar myterna, så att en lucka i Förbundsrepublikens minneslandskap sluts.

Stiftelsen ”Ny Kultur” har för avsikt att inrätta ett museum i anläggningen. Välkända vetenskapsmän och institutioner i in- och utlandet hjälper stiftelsen i sitt arbete. Det är också stiftelsens målsättning att bevara Prora som ett historiskt monument och att utveckla och använda det i enlighet med dess historiska betydelse och de regionala behoven.

Som ett första steg i riktning mot det planerade museumet öppnade ”Stiftelsen Ny Kultur” dokumentationscentrat Prora i Juli 2000. Centrat visar i koncentrerad form såväl bygg- och nyttjandehistorien om KdF-anläggningen Prora som aspekter av NS-statens socialhistoria.

En regelbunden filmvisning kompletterar text- och bildmaterialet. Den preleminära utställningen byggs stegvis ut. Under sommaren erbjuds olika kulturella evenemang såsom föreläsningar, diskussioner & framför allt specialutställningar om historia, arkitektur, natur, konst &politik. Evenemangen fyller, såsom kulturell komplettering, anläggningen med liv.

Dokumentationscentrat befinner sig i några rum bredvid den föredetta teaterbyggnaden (idag discotek Miami) vid festplatsen ungefär i anläggningens centrum.

Öppetider under perioden April – Oktober er kl.10.00 – 18.00, visningar tilbjuds söndag kl. ett och efter telefonisk beställning tlf 038393-13991.

Den som är en bra fotgängare kan nå Prora efter en 40 minuters strandvandring från Binz.

Bussar går varje timme till Prora från Sassnitz och från Bergen (ovanför Binz). Regionaltåget stannar i Prora-öst. B196a är den direkta vägförbindelsen till Prora.

Dokumentationscentrat ber om stöd för sitt arbete genom information och material. Tidsvittnen som såg byggskeendet i Prora och nyttjandet av byggnaderna eller människor som deltog i KdF-resor eller som kan berätta något om arbetsatmosfären och sin sociala situation under nationalsocialismen inbjuds hjärtligt att höra av sig.

Berlin:
Dokumentationszentrum Prora e.V.
fon 0049-30-27594166
fax 0049-30-27594167
info@prora.eu

Prora:
Dokumentationszentrum Prora
Dritte Straße 4,
18609 Prora
fon: 0049-38393-13991
fax: 0049/3839313934